Great Careers - jobs Great Careers

Key Account Manager - Bucuresti

Location: Bucharest, București, Romania
Job reference: R-061277
Posted date: 09/16/2019
 • Să atingă şi să depăşească obiectivele individuale de performanţă la nivel teritorial şi regional pentru produsele alocate.
 • Să identifice și să stabilească o relaţie profesională cu medici, lideri de opinie locali, precum și cu instituțiile din sistemul medical pentru atingerea obiectivelor de performanţă în teritoriul desemnat şi cu produsele alocate.
 • Comunicarea mesajelor promoţionale cu privire la produsele alocate prin utilizarea literaturii de specialitate şi a materialelor de marketing şi medicale, conform strategiei de promovare în vigoare, așa cum au fost comunicate de către Managerii de Produs şi Consilierii Medicali.
 • Să gestioneze bugetul teritorial alocat și să desfășoare activitățile promoţionale pentru produsele promovate, aşa cum a fost agreat împreună cu Şeful Direct, Managerul de Produs şi în conformitate cu planul teritorial de acțiune.
 • Dezvoltarea şi menţinerea unei acoperiri maxime a teritoriului alocat.
 • Introducerea zilnică corecta în sistemul de raportare AstraZeneca a tuturor vizitelor de promovare realizate în teren, respectând planificarea prealabilă.
 • În conformitate cu planul teritorial de acțiune organizează într-o manieră profesionistă seminarii locale, ateliere de lucru, prezentări de grup pentru produsele companiei, simpozioane locale în scopul de a promova produsele și de a îmbunătăţi imaginea companiei. De asemenea, sprijină în mod activ organizarea de simpozioane regionale și naționale, în funcţie de nevoile specifice ale companiei.
 • Analiza pieţei, a datelor de promovare și monitorizarea activităților competiţiei cu scopul de a determina oportunitățile şi riscurile locale pentru produsele promovate, precum și cu scopul de a face recomandări adecvate pentru explorarea oportunităților și reducerea riscurilor din teritoriul alocat.
 • Planificarea și raportarea activităţilor promoţionale corect și la timp, în conformitate cu cerințele AZ privind indicatorii cheie de performanţă, astfel încât acestia să fie atinşi.
 • Menţinerea contactului permanent cu colegii AstraZeneca pentru a asigura un schimb eficient de informații și o reprezentare consistentă a intereselor Companiei.
 • Respectarea Codului de Conduită AstraZeneca, a Regulamentului Intern, Politicilor Globale, Politicii de Interacţiune Etică și a tuturor politicilor și procedurilor stabilite de AstraZeneca.
 • Adoptarea şi demonstrarea unui comportament care să fie în conformitate cu valorile AstraZeneca și asigurarea respectării tuturor standardelor în vigoare ale companiei.
 • Responsabilitatea de a raporta toate accidentele (inclusiv accidentele de maşină), a bolilor profesionale, a incidentelor și oricăror alte abateri către Şeful Direct.
 • Responsabilitatea de formare profesională continuă și a studiului literaturii de specialitate, literaturii promoționale și a altor documente relevante pentru îndeplinirea responsabilităţilor profesionale.


AstraZeneca embraces diversity and equality of opportunity. We are committed to building an inclusive and diverse team representing all backgrounds, with as wide a range of perspectives as possible, and harnessing industry-leading skills. We believe that the more inclusive we are, the better our work will be. We welcome and consider applications to join our team from all qualified candidates, regardless of their characteristics. We comply with all applicable laws and regulations on non-discrimination in employment (and recruitment), as well as work authorisation and employment eligibility verification requirements.